Inloggen

Placeholder

ma t/m. do 09:00 - 21:00
vr 09:00 - 17:30
za 09:00 - 21:00
zo 09:00 - 12:00

Bel ons vandaag +31 (0) 6 3301 1501

Reisgarantie Malta Advies

Alle bij Reisorganisatie Malta Advies geboekte reizen* hebben volledige Reisgarantie.
 
*
Alleen pakketreizen hebben verplichte reisgarantie. Reisorganisatie Malta Advies geeft standaard en altijd reisgarantie op alle boekingen.
 
Reisorganisatie Malta Advies is aangesloten bij:
STO ( Stichting Take Over )
SDCE ( Stichting Derdengelden Certo Escrow )
Garantie goed geregeld | STO-garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling, maakt Reisorganisatie Malta Advies gebruik van de STO-garant op al haar reizen / boekingen.
 
Over STO
Doelstelling van de STO
De STO is in het leven geroepen om reisorganisatoren die pakketreizen aanbieden, de gelegenheid te bieden om te voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantiestelling.  Deze verplichting is opgenomen in het burgerlijk wetboek onder artikel  7.512 en luidt als volgt:
“De reisorganisatie neemt maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer de reisorganisatie wegens financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen. Of door overneming van de verplichtingen door een ander hetzij door terugbetaling van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.”
 
Werkwijze van de STO
De reisorganisatie wordt, indien van toepassing, vooraf altijd op deelname geverifieerd. Ook de klant kan dit al vooraf, en al voordat er een boeking heeft plaatsgevonden, controleren op de website van de STO.
 
Indien van toepassing worden de door de klant betaalde gelden vrijgegeven aan de STO. Deze transactie is alleen dan mogelijk als:
 
1. De reisorganisatie deelnemer is van Certo Escrow, en dit contractueel is overeengekomen.
2. De reisorganisatie dit middels haar algemene voorwaarden met de reiziger is overeengekomen.
 
De STO maakt vervolgens een inventarisatie van de stand van zaken en een plan van aanpak.
 
Afhankelijk van de fase waarin STO-garant in werking treed, zijn de volgende scenario’s denkbaar :
1.
De reiziger is nog niet vertrokken:
De STO biedt de reiziger een alternatieve reis aan, eventueel met bijbetaling of terugbetaling als het alternatief niet dezelfde prijs heeft. Wil de reiziger geen alternatieve reis, dan betaalt de STO de volledig betaalde reissom terug aan de reiziger.
2.
De reiziger is al vertrokken en de reisorganisatie heeft alles naar behoren vooruit betaald:
In dit geval ondervindt de reiziger geen nadelen, en wordt de reissom een dag na terugkeer van de reiziger overgemaakt naar de reisorganisatie, na verrekening van eventuele kosten die door de STO zijn gemaakt.
3.
De reiziger is onderweg en ondervindt hinder van fincieeel onvermogen van de reisorganisatie:
De STO stelt alles in het werk om het mogelijk te maken dat de reiziger zijn reis kan afmaken. Is dit vanwege logistieke of andere problemen niet mogelijk, dan zorgt STO in elk geval voor de repatriëring van de reiziger, indien het vervoer deel uitmaakt van de reisovereenkomst.
 
Download hier de Folder met betrekking tot STO-garant.
 
BELANGRIJK:
De financiële hulp die de STO aan reizigers biedt zal nooit méér bedragen dan maximaal het bedrag van de reissom dat de reiziger heeft betaald.
Mocht er, na afhandeling van de zaak van de gedupeerde reiziger(s), van de reissom geld overblijven, dan is de STO gerechtigd de kosten voor haar gedane werkzaamheden te verrekenen. Blijft er, na verrekening van de kosten gemaakt door de STO, een bedrag van de reissom over, dan wordt deze overgemaakt  aan de reisorganisatie.
 
Samenstelling STO
De STO heeft een Bestuur dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van bovengenoemde taken. Het Bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door een Raad van Toezicht.